Översättning är att återge innebörden i källspråkets text på målspråket och att den text man skriver följer målspråkets grammatiska regler och de instruktioner som getts för översättningsprojektet i fråga. ”Källspråk” kallas det språk som originaltexten (dvs. ”källtexten”) är skriven på, och ”målspråk” kallas det språk som man översätter till. Dokument förbehandlas för identifiering av repetitivt material och för att underlätta återanvändning i centrumets översättningsminnen och dra fördel av maskinöversättningsmotorerna, förutom om dokumentet tillhör någon av följande kategorier:

  • Mycket brådskande dokument.
  • Brådskande dokument i vissa format som kräver särskild förbearbetning.

Översättningsbeställningar som uppfyller villkoren för att centrumets maskinöversättningsmotorer ska gå att använda förbehandlas automatiskt med dessa motorer och översättningarna görs till lägre pris för de olika handläggningstiderna. Centrumets språkliga handläggare gör en fullständig efterredigering av sådana föröversatta dokument så att slutresultatet blir helt jämförbart med resultatet av en traditionell översättning (dvs. en översättning som en översättare gör med hjälp av översättningsminnen kombinerat med maskinöversättning).