Transkription innebär att omvandla en ljud- eller videofil till en skriven text av hög kvalitet. Detta görs med hjälp av röstigenkänningsteknik, och råresultatet efterredigeras sedan av någon av centrumets språkliga handläggare. Den slutliga skrivna texten kan vid behov inbegripa tidkodning och identifiering av talare.