Publikationer

Oavsett om de här publikationerna tagits fram av översättningscentrumet, EU-byråernas nätverk eller EU-institutionerna kommer de att ge dig en inblick i centrumets språktjänster, EU-byråernas nätverk, det interinstitutionella samarbetet och andra ämnen med anknytning till språk och EU.

The Translation Centre: Human expertise powered by AI

EN

Modularising Translation - Standard Translation and Paste ’n’ Go

EN

Automatic translation & light post-editing

EN

Writing for machine translation

EN

The Translation Centre, your partner for multilingual communication

EN

Transcription - From speech to text

EN

Subtitling – Increase your audience

EN

Language consultancy - A bespoke service

EN

Transcription service in brief

EN

Writing for translation

EN FR

EU Agencies working for you

EN

Editing - Investing in quality

EN

Revision - Investing in quality

EN

Terminology - Investing in quality

EN

Att översätta och tolka för EU

EN

IATE, the EU terminology database for any user looking for the right term

EN

The Translation Centre’s language policy