Terminologi

Terminologiarbete innebär att skapa fullständiga ordlistor med käll- och måltermer, definitioner, källa och hänvisningar till kontext, kommentarer osv. Syftet är att importera denna information till den interinstitutionella terminologidatabasen Iate (InterActive Terminology for Europe).

Mer information finns i följande broschyrer:

Termlistor

Denna tjänst består av att översätta enkla förteckningar över termer (vanligtvis substantiv eller nominalfraser) utan definitioner, källinformation, kontext, kommentarer osv.

Granskning av termlistor

Tjänsten inbegriper granskning av tvåspråkiga termlistor för att kontrollera att de uppfyller det avsedda ändamålet. Termerna på källspråket och målspråket jämförs, och vid behov görs rättelser. Om översättaren vid granskningen bedömer att termlistan kräver omfattande bearbetning kan centrumet avvisa begäran om granskning. Då rekommenderas kunden i stället att beställa en översättning av termlistan.