Granskning innebär att man går igenom en översättning för att kontrollera att den är lämplig för det avsedda ändamålet. Källtexten och måltexten jämförs och vid behov görs rättelser. Översättningscentrumet erbjuder granskning av översatta dokument. Om översättaren vid granskningen bedömer att översättningen kräver omfattande bearbetning kan centrumet avvisa begäran om granskning. Då rekommenderas kunden i stället att beställa en översättning av texten.