Styrelsen

CENTRUMET LEDS AV EN STYRELSE SOM BESTÅR AV FÖRETRÄDARE FÖR CENTRUMETS KUNDER, EN FÖRETRÄDARE FRÅN VARJE EU-MEDLEMSSTAT OCH TVÅ FÖRETRÄDARE FÖR EUROPEISKA KOMMISSIONEN.
Läs mer

 • Styrelsen ordförande R. Martikonis
  • Tillförordnad direktör B. Vitale
   • Översättning T. Ferlușcă chef
   • Översättningsstöd M. Bubnic chef
   • Administration S. Miggiano chef
   • IT P. Dufour chef