Image
CdT Management Board

 

Översättningscentrumet förvaltas av en styrelse. Den löpande verksamheten äger rum i centrumets lokaler i Luxemburg och ombesörjs av dess personal, som leds av centrumets direktör.

Styrelsen består av företrädare för var och en av EU:s medlemsstater, Europeiska kommissionen samt de institutioner, organ och byråer som är centrumets kunder.

Den 1 mars 2022 utnämndes Christos Ellinides, generaldirektör för generaldirektoratet för översättning vid Europeiska kommissionen, till styrelseordförande.

Ordförandens meritförteckning

Lista över styrelsens ledamöter

I enlighet med centrumets riktlinjer för förebyggande och hantering av intressekonflikter ska varje företrädare som utses till styrelseledamot avge en intresseförklaring. Syftet med detta är att identifiera potentiella eller faktiska intressekonflikter när det gäller ledamöternas uppdrag i styrelsen, så att centrumet vid behov kan vidta lämpliga åtgärder.

Riktlinjer för intressekonflikter

Använd sökfunktionen nedan för att se styrelseledamöternas intresseförklaringar och cv:n.

Europeiska kommissionen

Merit-Ene Ilja
Fullvärdig ledamot
Marcus Angioni
Suppleant
Christos Ellinides
Chairman

Europaparlamentet

Valter Mavrič
Fullvärdig ledamot
Véronique Rosenkranz
Suppleant

Europeiska unionens råd

Katelijn Serlet
Fullvärdig ledamot
Andreea Ivanescu
Suppleant

Europeiska unionens domstol

Thierry Lefèvre
Fullvärdig ledamot
Jurga Haenel
Suppleant

Europeiska centralbanken

Rossana Villani
Fullvärdig ledamot

Europeiska revisionsrätten

Pilar Calvo Fuentes
Fullvärdig ledamot
Pawel Szuba
Suppleant

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Eleonora Di Nicolantonio
Fullvärdig ledamot
Florence Melaerts
Suppleant

Europeiska regionkommittén

Eric Lavigne
Fullvärdig ledamot
Elena Bravo Casado
Suppleant

Europeiska investeringsbanken

Maria Bühler
Fullvärdig ledamot
Thierry Fontenelle
Suppleant

Europeiska ombudsmannen

Marie-Pierre Darchy
Fullvärdig ledamot
Alessandro Del Bon
Suppleant

Europeiska fiskerikontrollbyrån

Niall McHale
Fullvärdig ledamot
Rieke Arndt
Suppleant

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Nicole Romain
Fullvärdig ledamot
Michail Beis
Suppleant

Europeiska unionens rymdprogrambyrå

Patrick Hamilton
Fullvärdig ledamot

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå

Ingrida Taurina
Fullvärdig ledamot

Europeiska försvarsbyrån

Gianluca Serra
Fullvärdig ledamot
David Peers
Suppleant

Europeiska läkemedelsmyndigheten

Alexios Skarlatos
Fullvärdig ledamot
Monica Buch Garcia
Suppleant

Europeiska kemikaliemyndigheten

Shay O’Malley
Fullvärdig ledamot
John Wickham
Suppleant

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Christos Georgiadis
Fullvärdig ledamot
Miguel Pereira
Suppleant

Europeiska arbetsmiljöbyrån

Andrew Smith
Fullvärdig ledamot
Mónika Azaola
Suppleant

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Dominika Lempicka-Fichter
Fullvärdig ledamot
Steven Dunlop
Suppleant

Europeiska miljöbyrån

Katja Rosenbohm
Fullvärdig ledamot
Gülcin Karadeniz
Suppleant

Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö

Merit-Ene Ilja
Fullvärdig ledamot

Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur

Merit-Ene Ilja
Fullvärdig ledamot

Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor

Merit-Ene Ilja
Fullvärdig ledamot

Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag

Merit-Ene Ilja
Fullvärdig ledamot

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

Merit-Ene Ilja
Fullvärdig ledamot

Europeiska genomförandeorganet för forskning

Merit-Ene Ilja
Fullvärdig ledamot

Europeiska unionens järnvägsbyrå

Anna Gigantino
Fullvärdig ledamot
Salvatore Ricotta
Suppleant

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

James Ramsey
Fullvärdig ledamot
Alessandra Fantini
Suppleant

Europeiska unionens asylbyrå

Anis Cassar
Fullvärdig ledamot
Stephen Rizzo
Suppleant

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Karen Aimard
Fullvärdig ledamot
Antje Daume
Suppleant

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning

Roeland Woldhuis
Fullvärdig ledamot
Maria Molina-Sierra
Suppleant

Gemensamma företaget för Europas järnvägar

Giorgio Travaini
Fullvärdig ledamot

Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete

Eszter Karoliny
Fullvärdig ledamot

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Sofia Sakali
Fullvärdig ledamot
Cécile Beelaerts
Suppleant

Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Mary McCaughey
Fullvärdig ledamot
Ciara Burbridge
Suppleant

Europeiska jämställdhetsinstitutet

Jane Shreckengost
Fullvärdig ledamot

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Rosemary de Sousa
Fullvärdig ledamot
Marie-Christine Ashby
Suppleant

Gemenskapens växtsortsmyndighet

Francesco Mattina
Fullvärdig ledamot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Andrea di Carlo
Fullvärdig ledamot
Inge Buffolo
Suppleant

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning

Dietrich Neumann
Fullvärdig ledamot
Mirela Mladenova
Suppleant

Europeiska åklagarmyndigheten

Olivier Ramsayer
Fullvärdig ledamot
Telemachos Telemachou
Suppleant

Belgien

Andy Detaille
Fullvärdig ledamot
Bernard Latour
Suppleant

Cypern

Natassa Avraamides-Haratsi
Fullvärdig ledamot
Demetris Hasikos
Suppleant

Danmark

Yasmin Labeni Pedersen
Fullvärdig ledamot
Nadja Schou Lauridsen
Suppleant

Estland

Mari Peetris
Fullvärdig ledamot

Finland

Eeva Kaunismaa
Fullvärdig ledamot

Frankrike

Natacha Ficarelli
Fullvärdig ledamot
Pierre-Louis Lobel
Suppleant

Grekland

Sofia Stamatelli
Fullvärdig ledamot
Styliani Kromlidou
Suppleant

Irland

Philip Grant
Fullvärdig ledamot
Michael Williams
Suppleant

Italien

Filippo Ghersini
Fullvärdig ledamot

Kroatien

Marija Kaluđer
Fullvärdig ledamot
Tatjana Pantić Mikulić
Suppleant

Lettland

Māris Baltiņš
Fullvärdig ledamot
Arturs Krastiņš
Suppleant

Litauen

Andrius Pauga
Fullvärdig ledamot
Aleksas Dambrauskas
Suppleant

Luxemburg

Jean Olinger
Fullvärdig ledamot
Nathalie Grignard
Suppleant

Malta

Julie Bonello
Fullvärdig ledamot
Donatienne Spiteri
Suppleant

Nederländerna

Wolfram Metz
Fullvärdig ledamot
Teresa Morris-Drew
Suppleant

Österrike

Ulrike Köhler
Fullvärdig ledamot

Polen

Kinga Drożdżal
Fullvärdig ledamot
Justyna Cichowska
Suppleant

Portugal

Carlos Duarte
Fullvärdig ledamot
Filipe Honrado
Suppleant

Rumänien

Mihai Constandache
Fullvärdig ledamot

Slovakien

Roman Suchý
Fullvärdig ledamot

Slovenien

Boštjan Zupančič
Fullvärdig ledamot
Jana Zidar Forte
Suppleant

Spanien

Alicia Cocero
Fullvärdig ledamot
Carlos Moreno
Suppleant

Sverige

Marie Van Dorrestein
Fullvärdig ledamot
Jeffrey Ganellen
Suppleant

Tyskland

Matthias Gruber
Fullvärdig ledamot
Roland Schmieger
Suppleant

Ungern

Endre Gáspár
Fullvärdig ledamot