Image
CdT Management Board

 

Översättningscentrumet förvaltas av en styrelse. Den löpande verksamheten äger rum i centrumets lokaler i Luxemburg och ombesörjs av dess personal, som leds av centrumets direktör.

I styrelsen ingår ordinarie ledamöter och suppleanter som företräder EU:s medlemsstater, Europeiska kommissionen och merparten av centrumets kunder:

I enlighet med centrumets riktlinjer för förebyggande och hantering av intressekonflikter ska varje företrädare som utses till styrelseledamot avge en intresseförklaring. Syftet med detta är att identifiera potentiella eller faktiska intressekonflikter när det gäller ledamöternas uppdrag i styrelsen, så att centrumet vid behov kan vidta lämpliga åtgärder.

Använd sökfunktionen nedan för att se styrelseledamöternas intresseförklaringar och cv:n.

Europeiska kommissionen

Christos Ellinides
Fullvärdig ledamot
Marcus Angioni
Suppleant

Europaparlamentet

Valter Mavrič
Fullvärdig ledamot
Véronique Rosenkranz
Suppleant

Europeiska unionens råd

Katelijn Serlet
Fullvärdig ledamot
Andreea Ivanescu
Suppleant

Europeiska unionens domstol

Thierry Lefèvre
Fullvärdig ledamot
Jurga Haenel
Suppleant

Europeiska centralbanken

Rossana Villani
Fullvärdig ledamot

Europeiska revisionsrätten

Pilar Calvo Fuentes
Fullvärdig ledamot
Pawel Szuba
Suppleant

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Anna Redstedt
Fullvärdig ledamot
Florence Melaerts
Suppleant

Europeiska regionkommittén

Ineta Strautina
Fullvärdig ledamot
Elena Bravo Casado
Suppleant

Europeiska investeringsbanken

Maria Bühler
Fullvärdig ledamot
Thierry Fontenelle
Suppleant

Europeiska ombudsmannen

Marie-Pierre Darchy
Fullvärdig ledamot
Alessandro Del Bon
Suppleant

Europeiska fiskerikontrollbyrån

Niall McHale
Fullvärdig ledamot
Rieke Arndt
Suppleant

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Nicole Romain
Fullvärdig ledamot
Michail Beis
Suppleant

Europeiska unionens rymdprogrambyrå

Patrick Hamilton
Fullvärdig ledamot

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå

Juhan Lepassaar
Fullvärdig ledamot

Europeiska försvarsbyrån

Gianluca Serra
Fullvärdig ledamot
David Peers
Suppleant

Europeiska läkemedelsmyndigheten

Alexios Skarlatos
Fullvärdig ledamot
Monica Buch Garcia
Suppleant

Europeiska kemikaliemyndigheten

Shay O’Malley
Fullvärdig ledamot
John Wickham
Suppleant

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Guillaume de Roquigny-Iragne
Fullvärdig ledamot
Miguel Pereira
Suppleant

Europeiska arbetsmiljöbyrån

Andrew Smith
Fullvärdig ledamot
Mónika Azaola
Suppleant

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Dominika Lempicka-Fichter
Fullvärdig ledamot
Steven Dunlop
Suppleant

Europeiska miljöbyrån

Katja Rosenbohm
Fullvärdig ledamot
Gülcin Karadeniz
Suppleant

Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö

Marcus Angioni
Fullvärdig ledamot

Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur

Marcus Angioni
Fullvärdig ledamot

Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor

Marcus Angioni
Fullvärdig ledamot

Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag

Marcus Angioni
Fullvärdig ledamot

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

Christos Ellinides
Fullvärdig ledamot
Marcus Angioni
Suppleant

Europeiska genomförandeorganet för forskning

Marcus Angioni
Fullvärdig ledamot

Europeiska unionens järnvägsbyrå

Anna Gigantino
Fullvärdig ledamot
Salvatore Ricotta
Suppleant

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

James Ramsey
Fullvärdig ledamot
Alessandra Fantini
Suppleant

Europeiska unionens asylbyrå

Anis Cassar
Fullvärdig ledamot
Chiara Petrolito
Suppleant

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Karen Aimard
Fullvärdig ledamot
Antje Daume
Suppleant

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning

Roeland Woldhuis
Fullvärdig ledamot
Maria Molina-Sierra
Suppleant

Gemensamma företaget för Europas järnvägar

Carlo M. Borghini
Fullvärdig ledamot
Vincent Declerfayt
Suppleant

Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete

Eszter Karoliny
Fullvärdig ledamot

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Sofia Sakali
Fullvärdig ledamot
Cécile Beelaerts
Suppleant

Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Mary McCaughey
Fullvärdig ledamot
Ciara Burbridge
Suppleant

Europeiska institutet för innovation och teknik

Tzvetan Zafirov
Fullvärdig ledamot

Europeiska jämställdhetsinstitutet

Jane Shreckengost
Fullvärdig ledamot

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Rosemary de Sousa
Fullvärdig ledamot
Marie-Christine Ashby
Suppleant

Gemenskapens växtsortsmyndighet

Francesco Mattina
Fullvärdig ledamot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Andrea di Carlo
Fullvärdig ledamot
Inge Buffolo
Suppleant

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning

Dietrich Neumann
Fullvärdig ledamot
Thibault de Maignas
Suppleant

Europeiska åklagarmyndigheten

Olivier Ramsayer
Fullvärdig ledamot
Gianluca Dianese
Suppleant

Belgien

Andy Detaille
Fullvärdig ledamot
Bernard Latour
Suppleant

Cypern

Natassa Avraamides-Haratsi
Fullvärdig ledamot
Demetris Hasikos
Suppleant

Danmark

Nadja Schou Lauridsen
Fullvärdig ledamot
Kian Rohrmann Vandsted
Suppleant

Estland

Mari Peetris
Fullvärdig ledamot

Finland

Panu Kukkonen
Fullvärdig ledamot
Vesa Kulmala
Suppleant

Frankrike

Natacha Ficarelli
Fullvärdig ledamot
Quentin Jalla
Suppleant

Grekland

Antonios Papadopoulos
Fullvärdig ledamot
Styliani Kromlidou
Suppleant

Irland

Philip Grant
Fullvärdig ledamot
Michael Williams
Suppleant

Italien

Filippo Ghersini
Fullvärdig ledamot

Kroatien

Marija Kaluđer
Fullvärdig ledamot
Tatjana Pantić Mikulić
Suppleant

Lettland

Māris Baltiņš
Fullvärdig ledamot
Arturs Krastiņš
Suppleant

Litauen

Andrius Pauga
Fullvärdig ledamot
Aleksas Dambrauskas
Suppleant

Luxemburg

Jean Olinger
Fullvärdig ledamot
Nicola Schreiner
Suppleant

Malta

Donatienne Spiteri
Suppleant

Nederländerna

Wolfram Metz
Fullvärdig ledamot
Teresa Morris-Drew
Suppleant

Österrike

Ulrike Köhler
Fullvärdig ledamot

Polen

Justyna Cichowska
Suppleant

Portugal

João Pina de Morais
Fullvärdig ledamot
Filipe Honrado
Suppleant

Rumänien

Mihai Constandache
Fullvärdig ledamot

Slovakien

Roman Suchý
Fullvärdig ledamot

Slovenien

Boštjan Zupančič
Fullvärdig ledamot
Jana Zidar Forte
Suppleant

Spanien

Alicia Cocero
Fullvärdig ledamot
Carlos Moreno
Suppleant

Sverige

Jeffrey Ganellen
Suppleant

Tyskland

Matthias Gruber
Fullvärdig ledamot
Roland Schmieger
Suppleant

Ungern

Endre Gáspár
Fullvärdig ledamot