Finsk översättare

Temporary Agent Ref. CDT-AD5-2019/07 - Publiceringsdag: 27/09/2019 - Sista ansökningsdag: 25/10/2019 Luxembourg

Notice of internal competition – Administrator Program Manager AD6

- Publiceringsdag: 12/09/2019 - Sista ansökningsdag: 10/10/2019 Luxembourg

Assistent till gruppen för logistik och säkerhet

Temporary Agent Ref. CDT-AST3-2019/06 - Publiceringsdag: 06/08/2019 - Sista ansökningsdag: 05/09/2019 Luxembourg

Senior utvecklare Microsoft.Net-Angular

Temporary Agent Ref. CDT-AST4-2019/04 - Publiceringsdag: 03/07/2019 - Sista ansökningsdag: 31/07/2019 Luxembourg

Arbetsflödesassistent för översättning

Temporary Agent Ref. CDT-AST3-2019/05 - Publiceringsdag: 03/07/2019 - Sista ansökningsdag: 31/07/2019 Luxembourg

FRANSK ÖVERSÄTTARE

Temporary Agent Ref. CDT-AD5-2019/02 - Publiceringsdag: 12/06/2019 - Sista ansökningsdag: 10/07/2019 Luxembourg

Redovisningschef

Temporary Agent Ref. CDT-AD8-2019/01 - Publiceringsdag: 28/05/2019 - Sista ansökningsdag: 28/06/2019

Notice of internal competition – Head of the Development Section - IT

Internal competition - Publiceringsdag: 23/05/2019 - Sista ansökningsdag: 25/06/2019

Stödmedarbetare till enheten för användarstöd (ACIII)

Contract Agent Ref. CDT-ACIII-2019/02 - Publiceringsdag: 02/04/2019 - Sista ansökningsdag: 06/05/2019

Stödmedarbetare inom arbetsflödeshantering (CDT-ACIII-2019/01)

Contract Agent Ref. CDT-ACIII-2019/01 - Publiceringsdag: 19/03/2019 - Sista ansökningsdag: 17/04/2019

Offentliggörande av en ledig tjänst som director (Tillfälligt anställd — lönegrad AD 14)

Temporary Agent Ref. COM/2019/20033 - Publiceringsdag: 15/03/2019 - Sista ansökningsdag: 12/04/2019 Luxembourg

Trainee positions in 2019

Traineeship Ref. Traineeship 2019 - Publiceringsdag: 01/03/2019 - Sista ansökningsdag: 29/03/2019

Chief Accounting Officer (AD7-AD9)

Official Ref. CDT/01/2019 - Publiceringsdag: 23/01/2019 - Sista ansökningsdag: 12/02/2019