Som anställd vid översättningscentrumet får du möjlighet att arbeta i en mångkulturell miljö åt en EU-byrå som förser sina kunder med översättningar och relaterade språktjänster. Därigenom kan du bidra till en effektiv kommunikation med alla EU-medborgare på deras eget språk.

Översättningscentrumet rekryterar personal huvudsakligen genom urvalsförfaranden för tillfälligt anställda och kontraktsanställda. Lediga tjänster hittar du längst ner på den här sidan.

Centrumets lokaler ligger i Luxemburg (se den här videon om att arbeta och bo i Luxemburg).

Är du en språktjänstleverantör som skulle vilja arbeta med oss?

Vi samarbetar oftast med externa översättningsbyråer och översättare genom ramavtal som tilldelats i en urvalsprocess efter ett upphandlingsförfarande. Du hittar dessa upphandlingar på vår webbplats under Upphandlingar.

Sektionen för arbetsflödeshantering, som är ansvarig för utkontraktering, efterfrågar ibland externa språktjänster genom särskilda kontrakt. Mer information finns på den här sidan på vår webbplats: Är du intresserad av att arbeta tillsammans med oss?

Lediga jobb

Internal publication CDT-02-2022- Head of Germanic and Slavonic Languages Section

Internal publication CDT-02-2022 Publication date: Closing date: Luxembourg

CDT-ACIII-2022-01 Service Desk Assistant

Contract Agent CDT-ACIII-2022-01 Publication date: Closing date: Luxembourg