Språkrådgivning

Vid språkrådgivning analyseras kundens språkbehov för att man ska kunna utveckla lösningar som optimerar översättningsprocessen. Det kan omfatta hjälp med att utarbeta dokument, analys av särskilda dokumenttyper, i syfte att upptäcka repetitiva eller snarlika textstycken som kan harmoniseras i en dokumentmall för att minska översättningskostnaderna, eller analys av arbetsflödet för dokument. Hur mycket arbete som krävs när denna tjänst beställs varierar stort, beroende på den enskilda kundens behov.