Översättning

Översättning är att återge innebörden i källspråkets text på målspråket och att den text man skriver följer målspråkets grammatiska regler och de instruktioner som givits för översättningsprojektet i fråga. ”Källspråk” kallas det språk som originaltexten (dvs. ”källtexten”) är skriven på, och ”målspråk” kallas det språk som man översätter till.