Transkripcija je pretvorba zvočne in/ali video datoteke v visokokakovostno pisno besedilo. Izvaja se s pomočjo tehnologij za pretvorbo govora v besedilo, pri čemer eden od jezikoslovcev Prevajalskega centra naknadno uredi neobdelano besedilo. Končni pisni dokument lahko vključuje časovne kode in identifikacijo govorca.