Lektoriranje izhodiščnih besedil

Lektoriranje je opredeljeno kot jezikovni pregled besedila za zagotovitev, da so uporabljena slovnica, ločila in črkovanje v skladu s pravili izhodiščnega jezika. Lektor popravi slovnične napake, napačno rabo ločil in nepravilno črkovanje. Pri svojem delu uporablja funkcijo sledi spremembam, da označi vnesene spremembe besedila. Kadar meni, da bi lahko izboljšali jezikovno kakovost besedila v smislu jasnosti in razumljivosti, k zadevnemu besedilu doda opombo in predlaga izboljšavo. Od lektorjev se ne pričakuje, da opazijo ali popravijo kakršne koli napake ali težave v zvezi z vsebino besedila. Če opazi morebitne nepravilnosti glede vsebine, jih v besedilu označi. Od naročnika je odvisno, ali bo opombe upošteval in ustrezno ukrepal. Lektor ne rešuje morebitnih težav z oblikovanjem ali postavitvijo besedila.

Jezikovno svetovanje

Jezikovno svetovanje pomeni analizo jezikovnih potreb naročnika, da bi razvili rešitve za optimizacijo prevajalskega procesa. To lahko obsega razvoj in vzdrževanje nevronskih strojnih prevajalnikov po meri, vzpostavitev in načrtovanje posebnih sistemov za upravljanje delovnih postopkov, predhodno tehnično in jezikovno urejanje izhodiščnega gradiva za izboljšanje njegove končne kakovosti itd. Ker je delovna obremenitev za to vrsto storitve precej odvisna od zapletenosti posameznega primera, se vsak projekt opredeli v tesnem sodelovanju z naročnikom.