Prevajalski oddelek je največji oddelek Prevajalskega centra, v katerem je zaposlena več kot polovica njegovih uslužbencev. Razdeljen je na tri jezikovne skupine ter na enoto za zunanje odnose in komunikacijo.

Enota za zunanje odnose in komunikacijo

Enota za zunanje odnose in komunikacijo se povezuje s strankami Prevajalskega centra, da ugotovi njihove potrebe in ugotavlja njihovo zadovoljstvo. V ta namen jih redno obiskuje, izvaja različne raziskave in obravnava povratne informacije naročnikov.

V sodelovanju s strankami organizira usposabljanja, delavnice in predstavitve za prevajalce Prevajalskega centra, kar jim omogoča, da razširijo svoje znanje v zvezi z zelo specializiranimi področji strank in njihovimi postopki. Enota organizira tudi predstavitve za stranke, da bi bolje razumele vlogo Prevajalskega centra in njegove storitve.

Poleg tega je odgovorna za notranjo in zunanjo sporazumevanje. Prispevke z informacijami redno objavlja na intranetu, spletišču Prevajalskega centra in portalu za stranke. Enota pripravlja in usklajuje tudi ciljno usmerjene publikacije, kot sta letno poročilo o dejavnosti in poročilo o dosežkih leta, ter številne brošure in glasila. Organizira tudi razne dogodke za spodbujanje večjezičnosti.

Prevajalci (jezikovne skupine)

Vsaka jezikovna skupina je razdeljena na prevajalske ekipe, in sicer po eno za vsak uradni jezik EU. Njihova velikost se razlikuje glede na obseg prevajalskega dela za vsak ciljni jezik. Vsi prevajalci prevajajo v svoj materni jezik in imajo različno izobrazbo, pri čemer prevladuje jezikovna.

Prevajalci imajo v času svoje poklicne poti pri Prevajalskem centru na voljo usposabljanja, ki so povezana z učenjem jezikov (izboljšanje obstoječih znanj jezikov in učenje novih jezikov) in poglabljanjem znanja o dejavnostih strank.

Zaposleni prevajalci prevajajo in pregledujejo dokumente in blagovne znamke. Podnaslavljajo tudi videoposnetke, pripravljajo glosarje in prispevajo k medinstitucionalni terminološki zbirki IATE.

Zaposleni prevajalci imajo vlogo jezikoslovcev, ki skrbijo za jezikovno kakovost prevodov. To velja za besedila, ki jih sami prevedejo, in tista, ki so jih prevedejo zunanji specializirani ponudniki jezikovnih storitev.

Prevajalski center je s svojim poslovnim modelom, ki temelji na zunanjem izvajanju storitev in notranjem preverjanju kakovosti, postal referenčna točka z vseh vidikov pregledovanja prevodov.