Vloga Prevajalskega centra je bila uradno razširjena leta 1995 s spremembo ustanovne uredbe, s katero se je okrepilo medinstitucionalno sodelovanje na področju prevajanja.

  • Prvič, svoje prevajalske in s tem povezane dejavnosti je lahko razširil na institucije in organe EU, ki imajo lastno prevajalsko službo. To sodelovanje je sicer povsem prostovoljno, a mu omogoča, da od teh institucij prevzame presežek dela.
  • Drugič, dobil je vlogo pri medinstitucionalnem sodelovanju, da bi se racionalizirale delovne metode in bi se dosegla vsesplošna ekonomija obsega.

Prevajalski center je tako postal polnopravni član Medinstitucionalnega odbora za prevajanje in tolmačenje (ICTI), ki je forum za sodelovanje med jezikovnimi službami institucij in organov EU. Njegovi predstavniki se redno sestajajo z uslužbenci prevajalskih služb drugih institucij ter z njimi razpravljajo o zadevah v skupnem interesu (zaposlovanje, izmenjave uslužbencev, usposabljanje, jezikovna tehnologija itd.) in sprejemajo odločitve v zvezi s skupnimi projekti (na primer o medinstitucionalnih orodjih, kot so terminološka zbirka IATE, sistem za strojno prevajanje eTranslation in prevajalski spomin Euramis).