Image
IATE

Projekt IATE (interaktivne terminologije za Evropo), ki ga je leta 1999 začel izvajati Prevajalski center, je bil pomemben dosežek medinstitucionalnega sodelovanja. S približno 8 milijoni izrazov, ki izhajajo iz 24 uradnih jezikov EU, je IATE danes največja terminološka podatkovna zbirka na svetu. V letu 2020 je bilo v javni različici te terminološke zbirke zabeleženih 36,5 milijona poizvedb, v njeni interni različici (ki je dostopna samo osebju institucij EU) pa 21 milijonov poizvedb. 

Od leta 2007 je zbirka IATE dostopna širši javnosti in združuje terminološke vire vseh prevajalskih služb EU. Prevajalski center je odgovoren za tehnične vidike projekta v imenu svojih partnerjev, in sicer prevajalskih služb Evropske komisije, Sveta Evropske unije, Evropskega parlamenta, Računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora/Odbora regij, Evropskega sodišča, Evropske investicijske banke, Urada za publikacije in Evropske centralne banke. Večina teh institucij je imela pred začetkom projekta svojo lastno terminološko zbirko, danes pa so vse te terminološke zbirke združene v enotno skupno terminološko zbirko IATE.

Leto 2018 predstavlja še en pomemben mejnik v njeni zgodovini, saj je bila takrat objavljena povsem nova različica tega orodja. Zbirka je bila takrat v celoti preoblikovana z uporabo novih tehnologij, kar je posledično omogočilo večjo interoperabilnost z orodji tretjih strani, povsem prenovljen pa je bil tudi njen videz ter izboljšana njena dostopnost in prilagodljivost različnim napravam.

Dodatne informacije