Oddelek za finance in infrastrukturo zagotavlja upravno in tehnično podporo na področju proračunskih zadev, financ, strateškega načrtovanja, infrastrukture in varnosti.

Enota za proračunsko in strateško načrtovanje

Enota za proračunsko in strateško načrtovanje zagotavlja, da so finančno poslovanje, učinkovitost poslovanja, načrtovanje in strateške dejavnosti Prevajalskega centra pravilni ter skladni z veljavnimi pravili in predpisi. Usklajuje pripravo in nadaljnje spremljanje proračuna Prevajalskega centra ter ohranja tesne stike s strankami, da lahko njihove proračunske napovedi vključi v proračunske prihodke Prevajalskega centra. Odgovorna je za predhodno in naknadno preverjanje finančnih transakcij Prevajalskega centra. Enota za proračunsko in strateško načrtovanje pripravlja in izvaja večletne strategije in delovne programe Prevajalskega centra ter usklajuje pripravo letnega poročila o dejavnostih. Skrbi za upravljanje stroškovnih modelov ter kakovosti in uspešnosti Prevajalskega centra.

Enota za infrastrukturo in varovanje

Enota za infrastrukturo in varovanje zagotavlja, da so zaposleni Prevajalskega centra, podatki, stavbe in oprema ustrezno zaščiteni pred morebitnimi nevarnostmi in da se ustrezno izvajajo predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Odgovorna je za upravljanje premičnin in nepremičnin ter podpira zaposlene Prevajalskega centra, izpolnjuje njihove potrebe in zahteve, da bi zagotovila optimalne pogoje za njihovo dobro počutje in kakovostne storitve v poslovnih prostorih Prevajalskega centra. Skrbi za pripravo proračuna in spremljanje proračunskih postopkov za vse pogodbe, povezane z infrastrukturo in varnostjo. Za preprečitev in ublažitev sicer redkih večjih motenj poslovanja Prevajalskega centra enota za infrastrukturo in varovanje usklajuje sistem za upravljanje neprekinjenega poslovanja. Prevajalski center se zaveda pomena proaktivnega okoljskega upravljanja in trajnostnih praks, saj v celotni enoti izvaja in spodbuja okolju prijazne ukrepe, hkrati pa povečuje ozaveščenost zaposlenih o teh vprašanjih.