Prevajalski center pri delu na podlagi okvirnih pogodb uporablja sistem dinamičnega razvrščanja. V nekaterih primerih, ki niso zajeti v odprte postopke, uporablja postopke s pogajanji.

Prevajalski center preverja kakovost vseh dokumentov, ki jih prejme od pogodbenikov. Zaposleni pregledovalci Prevajalskega centra pri ocenjevanju vsakega dokumenta uporabijo standardni ocenjevalni list. Kadar je kakovost dokumenta, ki ga je prevedel zunanji izvajalec storitev, ocenjena za izjemno visoko (+1) ali nesprejemljivo nizko (-1), se o tem obvesti odbor za ocenjevanje, ki ga sestavljajo neodvisni člani iz različnih oddelkov. Če odbor potrdi prvotno oceno, se točkam, ki so bile prvotno dodeljene pogodbeniku, doda ali odvzame določeno število točk (kot je opredeljeno v okvirni pogodbi), zaradi česar se lahko pogodbenik ustrezno razvrsti višje oziroma nižje na seznamu. Kadar se ugotovi, da je dokument zunanjega izvajalca storitev sprejemljive kakovosti (0), tj. kadar je delo opravljeno na ravni, ki se razumno pričakuje od poklicnega jezikoslovca, ostane razvrstitev pogodbenika enaka. S tem se zagotovi, da razvrstitev pogodbenikov izraža dejansko kakovost opravljenih storitev v času trajanja pogodbe. Kakovost se po enakem postopku preverja tudi pri vseh dokumentih, ki se oddajo v zunanje izvajanje po postopkih s pogajanji, vendar zanje ne velja sistem dinamičnega razvrščanja, saj se ta uporablja samo za pogodbenike, s katerimi je Prevajalski center podpisal okvirne pogodbe. Sistem dinamičnega razvrščanja je ena izmed prednosti modela za zagotavljanje kakovosti, ki ga uporablja Prevajalski center. Omogoča mu namreč dobro odzivnost, v daljšem časovnem obdobju pa pomaga zagotavljati doslednost in odlično kakovost.