Transkripcija

Transkripcija je pretvorba zvočne in/ali video datoteke v visokokakovostno pisno besedilo. To se izvaja s pomočjo tehnologij za pretvorbo govora v besedilo, pri čemer se neobdelano besedilo uredi naknadno. Pisni izdelek lahko vključuje časovne kode in identifikacijo govorca.

Transkripcija