Prevajanje

Prevajanje je prenos pomena iz izhodiščnega v ciljni jezik z namenom oblikovati besedilo, ki ustreza slovničnim pravilom ciljnega jezika in je v skladu z navodili prevajalskega projekta. „Izhodiščni jezik“ je jezik, v katerem je napisano izvirno besedilo (tudi „izhodiščno besedilo“), medtem ko je „ciljni jezik“ jezik, v katerega se izhodiščno besedilo prevaja.