Postopki v teku

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

Datum objave: 18/11/2020 - Rok za prijavo: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

Datum objave: 18/11/2020 - Rok za prijavo: 20/01/2021

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

 

Call for tenders FL/GEN20-03

Datum objave: 13/11/2020 - Rok za prijavo: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-03)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from German, Spanish, Italian and Dutch into French.

Call for tenders FL/GEN20-04

Datum objave: 13/11/2020 - Rok za prijavo: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-04)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from French into German, Spanish, Italian and Dutch 

Prevajalski center redno organizira razpise za zbiranje ponudb, na številnih področjih pa sodeluje v medinstitucionalnih razpisih.

Prevajalski center je v skladu z ustanovno uredbo (Uredbo Sveta (ES) št. 2965/94) pravna oseba in lahko sklene pogodbena razmerja z zunanjimi ponudniki storitev.

Sklenitev pogodbe je mogoča le po uspešnem dokončanju strogih razpisnih postopkov v skladu s predpisi EU o javnem naročanju.

Zainteresirani zunanji ponudniki storitev, ki želijo oddati ponudbo, se morajo prijaviti na razpis, ki ga objavi Prevajalski center.

Vse informacije v zvezi z oddajo ponudb so navedene v obvestilih, objavljenih v Uradnem listu Evropske unije, ali na tej spletni strani.

Vendar je treba upoštevati, da se spletišče Prevajalskega centra ne sme šteti kot nadomestilo za uradno objavo razpisa za zbiranje ponudb na spletišču TED, ki je spletna različica Dopolnila k Uradnemu listu Evropske unije, namenjena evropskim javnim naročilom.

Prevajalski center zato v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti ali obveznosti glede vsebine spletišča.

Seznam tekočih razpisov (če so objavljeni) je naveden spodaj.

Dokumentacija