Transkripcia je konverzia audiozáznamu alebo videozáznamu na vysokokvalitný písaný text. Robí sa pomocou technológií prevodu reči na text a surový výstup následne dodatočne jazykovo upraví niektorý z lingvistov pracujúcich v stredisku. V konečnom písanom texte možno v prípade potreby uviesť časové kódy a identifikáciu hovoriaceho.