Final accounts 2023

Final accounts 2022

Final accounts 2021

Final accounts 2020

Final accounts 2019

Final accounts 2018

Final accounts 2017

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2012

Final accounts 2016

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2015

Final accounts 2013