Titulkovanie

Titulkovanie je textové zobrazenie hovoreného jazyka vo videu tak, aby sa umožnila interpretácia textu na obrazovke. Táto služba môže zahŕňať tzv. spotting (časovanie titulkov), t. j. synchronizáciu titulkov s videom. Titulky možno poskytnúť iba v zdrojovom jazyku na videu alebo v jednom, či niekoľkých iných jazykoch, a dodávajú sa spolu s časovými kódmi, ktoré určujú, kedy presne sa titulok zobrazí a ako dlho bude na obrazovke zobrazený.

Transkripcia

Transkripcia je konverzia audiozáznamu alebo videozáznamu na vysokokvalitný písaný text. Robí sa pomocou technológií prevodu reči na text a surový výstup následne dodatočne jazykovo upraví niektorý z lingvistov pracujúcich v stredisku. V konečnom písanom texte možno v prípade potreby uviesť časové kódy a identifikáciu hovoriaceho.

Automatická transkripcia

Automatická transkripcia je automatická konverzia audiozáznamu alebo videozáznamu na písaný text pomocou technológií prevodu reči na text. Na rozdiel od služby transkripcie sa pri nej nevykonáva dodatočná jazyková úprava vygenerovaného surového výstupu človekom.