Rezervné zoznamy sú zoznamy uchádzačov, ktorí úspešne prešli výberovým konaním a boli zaradení do užšieho výberu potenciálnych uchádzačov o zamestnanie.

V prípade potreby Prekladateľské stredisko pre orgány EÚ kontaktuje uchádzačov zaradených do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa môže poskytnúť aj iným agentúram EÚ, ak je to v záujme organizácie.

Uchádzačov upozorňujeme, že zaradenie do rezervného zoznamu ešte nezaručuje prijatie do zamestnania.

Ak chcete zistiť platnosť rezervného zoznamu, kliknite na tento odkaz

Ak potrebujete ďalšie informácie o rezervných zoznamoch prekladateľského strediska a ich platnosti, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adrese: E-Selection@cdt.europa.eu