jazykových potrieb klienta spočíva v analýze jazykových potrieb zákazníka v záujme vývoja riešení, ktorými sa optimalizuje proces prekladu. Môže zahŕňať vytváranie a údržbu vlastných nástrojov na neurónový strojový preklad, nastavenie a navrhovanie špecifických systémov pracovných postupov, technickú a jazykovú predúpravu pôvodného materiálu na zlepšenie jeho konečnej kvality atď. Keďže objem práce pri tomto type služby závisí vo veľkej miere od zložitosti v jednotlivých prípadoch, každý projekt sa vymedzuje v úzkej spolupráci s klientom.