Machine Learning Specialist

Temporary Agent Značka CDT-AD5-2020/02 - Dátum uverejnenia: 24/03/2020 - Dátum uzávierky: 27/04/2020 Luxembourg

Portuguese translator (AD6)

Internal competition Značka CDT/CI/2020/01 - Dátum uverejnenia: 16/03/2020 - Dátum uzávierky: 17/04/2020 Luxembourg

ÍRSKY PREKLADATEĽ

Temporary Agent Značka CDT-AD5-2020/01 - Dátum uverejnenia: 10/03/2020 - Dátum uzávierky: 07/04/2020 Luxembourg

Voľné miesta

Prekladateľské stredisko (CdT) je nadnárodné a dynamické pracovisko. Ponúka pracovné príležitosti pre odborníkov v jazykovej oblasti, ako aj pre odborníkov v ďalších podnikových funkciách v rámci svojich rôznych oddelení.

Noví zamestnanci sa prijímajú na základe výberového konania. Úspešným uchádzačom ponúkame zmluvy pre úradníkov EÚ, dočasných zamestnancov alebo zmluvných zamestnancov. Pracovné a zmluvné podmienky sú založené na pravidlách zamestnancov platných pre inštitúcie EÚ, konkrétne ide o Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Voľné miesta sú otvorené pre občanov členských štátov EÚ.

Stáže

Stredisko ponúka tiež stáže, a to najmä študentom univerzít z členských štátov EÚ a štátnym príslušníkom kandidátskych krajín, ktorí chcú nadobudnúť poznatky o oblastiach činnosti strediska a získať osobnú skúsenosť z multikultúrneho a viacjazyčného prostredia.