Image
IATE

Projekt InterAktívna terminológia pre Európu (IATE), ktorý prekladateľské stredisko začalo v roku 1999, zaznamenal významný úspech v oblasti medziinštitucionálnej spolupráce. Systém IATE, ktorý bol pôvodne navrhnutý na správu a štandardizáciu terminológie agentúr EÚ a neskôr na podporu viacjazyčnej tvorby textov EÚ, sa rozrástol na komplexný a dynamický systém na správu terminológie.

IATE je verejnosti dostupná od roku 2007 a spája terminologické zdroje všetkých prekladateľských oddelení inštitúcií, úradov a agentúr EÚ. Prekladateľské stredisko riadi technické hľadiská projektu v mene partnerov projektu, ktorým sú prekladateľské oddelenia Európskej komisie, Rady Európskej únie, Európskeho parlamentu, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru/Výboru regiónov, Súdneho dvora, Európskej investičnej banky a Európskej centrálnej banky. Od uvedenia plne prepracovanej verzie v roku 2018 sa databáza IATE ďalej rozvíjala a v súčasnosti ponúka nové zobrazenie pre tlmočníkov, nové funkcie zdieľania a opakovaného použitia údajov (sťahovanie, zbierky), ako aj rozšírené možnosti správy údajov (záložky, stav kariet, krížové odkazy).

Ak chcete zostať v obraze, prečítajte si časť venovanú najnovšiemu vývoju IATE na našej stránke alebo informácie o verzii na webovej stránke IATE.

Vyskúšajte nedávno sprístupnený nástroj IATE Search Widget na jednoduchý prístup k terminológii EÚ!

Letáky IATE

Najnovší vývoj databázy IATE

  • Online asistenčná pomoc pre databázu IATE
  • Viac metaúdajov v exportoch údajov pre verejnosť
  • IATE Search Widget
  • Ďalšie filtre „vyhľadávanie podľa URL“
  • Nové upozornenie na podobné výsledky
  • Údaje vo vlastníctve GR pre tlmočenie, ktoré sú k dispozícii pri vyhľadávaní