Transkripcia

Transkripcia spočíva v konverzii audiozáznamu alebo videozáznamu na vysokokvalitný písaný text. Na transkripciu sa používa technológia prevodu reči na text, ktorý sa následne upravuje. V písanom texte je možné uviesť časové kódy a identifikáciu hovoriaceho.

Transkripcia