Preklad

Preklad je písomné prevedenie textu zo zdrojového jazyka do cieľového jazyka s cieľom vytvoriť text podľa gramatických pravidiel cieľového jazyka a v súlade s pripojenými pokynmi. Zdrojový jazyk je jazyk, v ktorom je napísaný pôvodný text (nazývaný aj zdrojový text), a cieľový jazyk je jazyk, do ktorého je zdrojový text preložený.