Aktuálne výzvy na predkladanie ponúk

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

Dátum uverejnenia: 18/11/2020 - Dátum uzávierky: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

Dátum uverejnenia: 18/11/2020 - Dátum uzávierky: 20/01/2021

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

 

Call for tenders FL/GEN20-04

Dátum uverejnenia: 13/11/2020 - Dátum uzávierky: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-04)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from French into German, Spanish, Italian and Dutch 

Call for tenders FL/GEN20-03

Dátum uverejnenia: 13/11/2020 - Dátum uzávierky: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-03)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from German, Spanish, Italian and Dutch into French.

Prekladateľské stredisko pravidelne organizuje výzvy na predkladanie ponúk a zúčastňuje sa na medziinštitucionálnych výzvach v rôznych odboroch.

V súlade so zakladajúcim nariadením, nariadením Rady (ES) č. 2965/94, je stredisko právny subjekt a môže vstupovať do zmluvných vzťahov s externými poskytovateľmi služieb.

Uzatvorenie zmluvy je možné len po úspešnom absolvovaní prísneho postupu verejného obstarávania v súlade s pravidlami verejného obstarávania EÚ.

Ak má poskytovateľ externých služieb záujem reagovať výzvu strediska, predloží príslušnú ponuku.

Všetky informácie potrebné na predloženie ponuky sú uvedené buď vo výzvach uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo na tejto stránke.

Upozorňujeme, že webové sídlo strediska by sa nemalo považovať za náhradu úradného zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na portáli TED (Tenders Electronic Daily), ktoré je internetovou verziou Dodatku k Úradnému vestníku EÚ špecializovanou na európske verejné obstarávanie.

Stredisko preto nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku za obsah na webovom sídle.

Zoznam prebiehajúcich verejných súťaží (ak také sú) je uvedený ďalej.

Dokumentácia