Centrul de Traduceri oferă stagii pentru resortisanții statelor membre ale Uniunii Europene și pentru resortisanții țărilor candidate care doresc să dobândească experiență în domeniul activităților desfășurate de Uniunea Europeană în general și de Centrul de Traduceri în special.  

Cât durează stagiul? 

Stagiile au o durată minimă de trei luni și o durată maximă de 12 luni.

Criterii de eligibilitate

La momentul depunerii cererii de stagiu, candidații trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

  • calificări academice: să fi absolvit cu succes cel puțin trei ani de studii superioare (studii universitare) sau studii echivalente atestate printr-o diplomă sau un certificat oficial relevant; 
  • competențe lingvistice: să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (nivelul C1, conform Cadrului european comun de referință pentru limbi) și să cunoască în mod satisfăcător o altă limbă a UE în măsura în care este necesară pentru îndeplinirea sarcinilor (nivelul B2, conform Cadrului european comun de referință pentru limbi). Candidații din țările candidate trebuie să cunoască în mod satisfăcător (nivelul B2) una dintre limbile de lucru ale Centrului de Traduceri (adică limba franceză sau limba engleză). 

Procedura de selecție

Centrul de Traduceri publică pe site-ul său o cerere de înscriere la stagiu, invitând candidații să își depună cererea înainte de termenul-limită stabilit. 

Înainte de aceasta, Centrul de Traduceri decide asupra numărului de stagii care vor fi oferite, în funcție de buget și de capacitatea fiecărui departament de a găzdui un stagiar. 

Subvenții pentru efectuarea stagiului

Stagiarii primesc o subvenție lunară în valoare de 25 % din salariul de bază lunar al unui agent temporar de gradul AD5, treapta 4, aplicabilă de la data începerii stagiului. 

Pentru informații suplimentare, decizia administrativă a Centrului de Traduceri privind stagiile poate fi consultată aici: Decizia administrativă/DA_012022