Regulamentul de înființare

Regulamentul de înființare a Centrului a fost adoptat de Consiliul Uniunii Europene în noiembrie 1994 și a fost revizuit în două rânduri: inițial în 1995, în vederea extinderii activităților Centrului pentru sprijinirea instituțiilor și organismelor care dispun de un serviciu de traducere, precum și în vederea consolidării cooperării interinstituționale în domeniul traducerii; apoi în 2003, în vederea armonizării anumitor dispoziții cu Regulamentul Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene.

Text consolidat: Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

Amended Founding Regulation - JO 2003 L 245

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268