Terminologie

Activitatea în sfera terminologiei constă în crearea de glosare complete cu termeni sursă și țintă, definiții, referințe pentru sursă și context, comentarii etc., cu scopul de a importa aceste informații în baza de date terminologică interinstituțională IATE (Terminologie Interactivă pentru Europa).

Citiți broșurile:

Liste de termeni

Acest serviciu constă în traducerea unor liste simple de termeni (de obicei substantive sau locuțiuni substantivale), fără indicarea definiției, a sursei, a contextului și fără comentarii etc.

Revizia listelor de termeni

Serviciul constă în verificarea unei liste bilingve de termeni, din punctul de vedere al adecvării la scopul convenit, prin compararea termenilor sursă cu termenii țintă și prin efectuarea de corecturi, dacă este necesar. Totuși, în cazul în care traducătorul consideră, pe parcursul reviziei, că lista de termeni de revizuit trebuie redactată în mod substanțial, Centrul poate să refuze solicitarea de revizie a listei de termeni și să recomande clientului să înainteze o solicitare de traducere a acesteia.