Revizie înseamnă verificarea unei traduceri din punctul de vedere al adecvării la scopul convenit, prin compararea textelor sursă și țintă și prin efectuarea de corecturi, dacă este necesar. Centrul oferă servicii de revizie a documentelor traduse. Totuși, în cazul în care traducătorul consideră, pe parcursul reviziei, că traducerea de revizuit trebuie reformulată în mod substanțial, Centrul poate să refuze solicitarea de efectuare a reviziei și să recomande clientului să înainteze o solicitare de traducere în locul celei de revizie.