Cum tratează Centrul cererile clienților?

La Centrul de Traduceri răspundem zilnic la această provocare: furnizarea de traduceri de calitate în toate combinațiile de limbi solicitate, în termenele convenite. Pentru a asigura tratarea cât mai fluidă a cererilor, în decursul anilor ne-am optimizat fluxul de traducere. De la tratarea cererilor primite până la transmiterea feedbackului către client, fluxul de lucru cuprinde următoarele etape:

1. Primirea cererilor

Secția Gestionarea fluxului de lucru (WMS) urmărește toate cererile primite prin Portalul eCdT Clienți. Astfel se verifică fișierele din punct de vedere al conformității cu documentul sursă: limba, numărul de pagini și formatul, serviciul solicitat, precum și termenul și limbile țintă dorite.

2. Preprocesarea

Personalul WMS se asigură că nu există probleme de punere în pagină în fișierele sursă originale, strânge materialele de referință relevante, extrage din memoriile de traducere conținutul reutilizabil și pune la dispoziție toate fișierele de lucru și resursele lingvistice și terminologice.

3. Traducerea

După încheierea etapei de preprocesare, în funcție de rezultatele obținute, personalul WMS decide dacă traducerea trebuie alocată traducătorilor interni relevanți sau trebuie externalizată către rețeaua de traducători liber profesioniști specializați a Centrului. WMS atribuie sarcini traducătorilor în funcție de specializare, competențe și limba  maternă. Criteriile pentru externalizare sunt, printre altele, volumul intern de muncă, gradul de confidențialitate, domeniul și lungimea documentului. Dacă documentul se externalizează, WMS se poate baza pe contractele-cadru relevante încheiate cu furnizorii externi și poate chiar să apeleze la contractanți independenți specializați, în funcție de domeniu și combinația lingvistică.

4. Asistență oferită de Coordonatorul de clienți

Traducătorii pot fi consiliați de Coordonatorii de clienți din cadrul Centrului (angajați ai departamentului Traduceri) dacă au întrebări legate de conținutul documentelor sursă.

5. Procesarea intermediară

Toate aspectele tehnice ale documentelor procesate de traducătorii independenți sunt verificate de WMS.

6. Revizia

Toate documentele externalizate sunt revizuite de traducătorii interni, cărora li se cere să completeze o fișă de evaluare privind calitatea lucrării traducătorului independent, în conformitate cu termenii din contractul-cadru și cu condițiile generale pentru servicii lingvistice ale Centrului de traduceri. Toate traducerile efectuate intern sunt verificate de un alt traducător cu aceeași limbă maternă.

7. Postprocesarea

WMS verifică integralitatea documentelor și ajustează punerea în pagină, dacă este necesar. De asemenea, fișierele care se transmit clienților prin încărcări web sunt verificate (integralitate și verificări de afișare), rectificate și încărcate de WMS.

8. Predarea

Personalul WMS asigură transmiterea către client a fiecărui document până la termenul stabilit.

9. Gestionarea feedbackului de la clienți

Grupul coordonatorilor de clienți (secția Relații externe și comunicare) analizează formularele de satisfacție a clienților (CSF) pe care le returnează aceștia.