Consultanța lingvistică constă în analiza nevoilor lingvistice ale unui client, cu scopul elaborării unor soluții care să optimizeze procesul de traducere. Aceasta poate include crearea și întreținerea unor motoare de traducere automată neurală personalizate, configurarea și proiectarea unor sisteme specifice de flux de lucru, pre-editarea tehnică și lingvistică a materialului original pentru a îmbunătăți calitatea finală a acestuia etc. Deoarece volumul de muncă pentru acest tip de servicii depinde în mare măsură de complexitatea fiecărui caz în parte, fiecare proiect este definit în strânsă colaborare cu clientul.