Centrul de Traduceri recrutează furnizori externi de servicii lingvistice exclusiv prin proceduri formale de licitație, care sunt publicate pe platforma TED eProcurement și pe site-ul Centrului. În cazuri excepționale însă (în special pentru domenii și/sau combinații lingvistice neobișnuite, dar nu numai), atribuim diferite servicii lingvistice în procedură negociată (contracte specifice), dacă îndepliniți următoarele condiții:

1.    aveți sediul într-un stat membru al UE sau 
2.    sunteți cetățean UE care locuiește într-un stat din afara UE și desfășurați o activitate independentă (agențiile cu sediul în afara UE nu intră în această categorie).

Dacă îndepliniți criteriile menționate mai sus și oferiți servicii de traducere, editare (revizie monolingvă a unui text scris de o persoană care nu este vorbitor nativ), post-editare (post-editare completă și ușoară), servicii de subtitrare sau transcriere din și în limbile UE și doriți să colaborați cu noi, în cazuri excepționale, pe bază de proceduri negociate (contracte specifice):

1.    Vă rugăm să completați acest document cât mai detaliat posibil.
2.    Trimiteți documentul prin email, împreună cu CV-ul dvs. la următoarea adresă: freelance-database@cdt.europa.eu

 

Limbi non-UE
Centrul de Traduceri caută și furnizori de servicii lingvistice care pot să lucreze în combinații lingvistice din limbi UE în limbi non-UE (inclusiv limbi regionale și minoritare) sau din limbi non-UE în limbi non-UE (de exemplu, din chineză în japoneză). Pentru astfel de combinații lingvistice (din limbi UE în limbi non-UE și din limbi non-UE în limbi non-UE), încurajăm cetățenii și furnizorii de servicii lingvistice din UE să ne contacteze, urmând procedura menționată mai sus (punctele 1 și 2).

 

Confirmare de primire
După ce ați trimis candidatura spontană, veți primi o confirmare de primire. Dacă analiza CV-ului și a documentelor dumneavoastră este favorabilă, vă vom contacta pentru a vă solicita documentele suplimentare necesare.

De asemenea, rețineți că înregistrarea în baza de date pentru proceduri negociate a Centrului de Traduceri nu implică obligația Centrului de a atribui lucrări firmelor sau persoanelor fizice înregistrate în baza de date; prin urmare, Centrul subliniază faptul că înregistrarea în baza de date nu garantează primirea de lucrări.

 

Protecția datelor 
Datele cu caracter personal menționate în CV și în formularul de candidatură completat vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date.

Centrul prelucrează datele respective doar pentru a analiza candidatura dvs., în scopul înregistrării furnizorilor de servicii lingvistice în baza de date. Formularele de candidatură se păstrează cel mult 12 luni de la data primirii și se distrug/șterg după această dată.

Pentru detalii cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, contactați Centrul (freelance-database@cdt.europa.eu) sau responsabilul cu protecția datelor din cadrul Centrului (data-protection@cdt.europa.eu).