Benoît Vitale
Benoît Vitale, director interimar al Centrului de Traduceri din ianuarie 2019

Directorul Centrului de Traduceri este reprezentantul legal al agenției și răspunde în fața Consiliului de administrație al Centrului. Directorul se ocupă de conducerea și administrarea Centrului și are următoarele responsabilități principale:

  • pregătirea și punerea în aplicare a programului de lucru, a bugetului și a deciziilor adoptate de Consiliul de administrație;
  • îndeplinirea atribuțiilor care îi revin Centrului;
  • realizarea activităților administrative curente;
  • toate chestiunile legate de personal.

Directorul este asistat de personalul Centrului din diversele departamente și secții, astfel cum se reflectă în organigrama Centrului.

CV-ul directorului

Declarația de interese a directorului