Departamentul Traduceri este cel mai mare departament al Centrului de Traduceri, aici lucrând peste jumătate din personalul Centrului. Este format din trei grupuri de limbi și din secția Relații externe și comunicare.

Secția Relații externe și comunicare

Secția Relații externe și comunicare asigură legătura cu clienții Centrului în scopul de a identifica nevoile acestora și de a le evalua gradul de satisfacție. Aceasta se realizează prin vizitarea periodică a clienților, prin sondaje regulate și prin gestionarea feedbackului primit de la clienți.

În colaborare cu clienții, secția organizează sesiuni de formare, ateliere și prezentări destinate traducătorilor Centrului, în vederea extinderii cunoștințelor acestora despre domeniile de activitate și procedurile extrem de specializate ale clienților. În mod similar, secția organizează și prezentări dedicate clienților, pentru o mai bună înțelegere a rolului și a serviciilor Centrului.

Aceeași secție răspunde de comunicarea la nivel intern și extern. Ea difuzează informații prin intermediul unor note informative periodice publicate pe intranetul Centrului, pe site și pe Portalul clienților. Secția pregătește și coordonează publicații specifice, de exemplu raportul anual de activitate și raportul „Aspecte remarcabile ale anului”, precum și o serie de broșuri și buletine informative. Tot ea organizează diverse evenimente de promovare a multilingvismului.

Traducătorii (grupurile de limbi)

Fiecare grup de limbi este împărțit în echipe de traducere, câte una pentru fiecare dintre limbile oficiale ale UE. Dimensiunea fiecărei echipe diferă în funcție de volumul de lucru specific fiecărei limbi-țintă. Toți traducătorii traduc în limba lor maternă; ei au diferite profiluri de pregătire universitară, majoritatea în domenii lingvistice.

Traducătorii beneficiază de formare pe toată durata activității profesionale în cadrul Centrului, atât în ceea ce privește învățarea limbilor străine (extinderea competențelor lingvistice și învățarea altor limbi), cât și în ceea ce privește activitățile specifice relației cu clienții.

Traducătorii interni se ocupă de traducerea și revizia documentelor și a mărcilor. De asemenea, ei subtitrează materiale video, întocmesc glosare și contribuie la baza de date terminologică interinstituțională IATE.

În calitate de lingviști, traducătorii interni garantează calitatea lingvistică a traducerilor efectuate. Acest lucru este valabil atât în cazul textelor traduse intern, cât și al celor externalizate către furnizorii externi specializați de servicii lingvistice.

Prin modelul său de activitate bazat pe externalizare și controlul calității la nivel intern, Centrul a devenit un punct de referință în ceea ce privește toate aspectele activității de revizie a traducerilor.