Departamentul Asistență traduceri se află în inima operațiunilor Centrului și reprezintă o forță motrice care asigură furnizarea lină și eficientă a serviciilor.

Departamentul este format din secția Gestionarea fluxului de lucru și secția Dezvoltare operațională și asistență pentru fluxul de lucru.

Secția Gestionarea fluxului de lucru

Secția Gestionarea fluxului de lucru se ocupă cu prelucrarea corespunzătoare a tuturor solicitărilor de servicii lingvistice primite la Centru, de la tratarea cererii până la predarea documentului final.  Centrul lucrează în principal pe bază de contracte-cadru.

Membrii secției Gestionarea fluxului de lucru au următoarele sarcini:

  • primesc, analizează și validează cererile, negociind cu clienții, dacă este necesar;
  • alocă sarcinile de traducere, revizie, redactare și cercetare terminologică traducătorilor interni și externi;
  • se asigură că fișierele cu care trebuie să lucreze traducătorii sunt editabile și că documentele sunt corect formatate înainte de predarea la client;
  • utilizează, în măsura posibilului, instrumentele de tehnologie lingvistică în procesarea fișierelor;
  • asigură predarea la client a tuturor documentelor în termenul stabilit și în formatul solicitat;
  • compilează informații de facturare.

Secția Gestionarea fluxului de lucru furnizează asistență lingvistică și tehnică pentru traducători de-a lungul întregului flux de traducere. În plus, furnizează cursuri de formare în diferite domenii de specializare de care se ocupă (de exemplu utilizarea tehnologiei).

Secția Dezvoltare operațională și asistență pentru fluxul de lucru

Secția Dezvoltare operațională și asistență pentru fluxul de lucru este formată din mai multe echipe:

  • Echipa Dezvoltare operațională, care se ocupă cu urmărirea tendințelor și inovațiilor din domeniul serviciilor lingvistice (instrumente, metode de lucru și servicii noi) și analizează modalitățile prin care Centrul își poate ajuta clienții să-și satisfacă nevoile de comunicare.
  • Echipa Gestionare corpus și terminologie, care furnizează și întreține resursele și instrumentele lingvistice specializate din domeniul terminologiei, documentelor de referință, memoriilor de traducere și traducerii automate.
  • Echipa Mărci UE și desene și modele industriale, care gestionează întregul proces de traducere a mărcilor UE și a desenelor și modelelor industriale.
  • În sfârșit, echipa de asistență și dezvoltare IATE și coordonatorul EurTerm (platformă interinstituțională de colaborare pentru terminologi) sunt găzduite de Centru.