Ca în toate organizațiile care funcționează eficient, în centrul operațiunilor Centrului de Traduceri se găsește o entitate unică, ce acționează ca forță motrice. Acesta este rolul departamentului Asistență traduceri.

Departamentul este format din secția Gestionarea fluxului de lucru, secția Dezvoltare operațională și asistență pentru fluxul de lucru și grupul interinstituțional IATE.

Secția Gestionarea fluxului de lucru

Secția Gestionarea fluxului de lucru răspunde de prelucrarea sistematică a cererilor de servicii lingvistice primite de Centru, de la primirea cererii până la predarea produsului final în termenul convenit și în forma solicitată. Centrul lucrează în special cu contracte-cadru.
Membrii acestei secții sunt responsabili pentru:

  • primirea, analiza și validarea cererilor, prin negociere cu clienții, dacă este necesar;
  • alocarea sarcinilor de traducere, revizie, redactare și cercetare terminologică traducătorilor interni și externi;
  • fișierele cu care trebuie să lucreze traducătorii, asigurându-se că sunt editabile și că documentele sunt corect formatate înainte de predarea la client;
  • tratarea pe cât posibil prin tehnologie lingvistică fișierelor primite de la clienți;
  • livrarea documentelor la clienți în termenul convenit și în forma solicitată;
  • realizarea statisticilor necesare pentru facturarea serviciilor furnizate.

Secția furnizează asistență lingvistică și tehnică pentru traducători de-a lungul întregului flux de traducere. În plus, furnizează cursuri de formare în diferite domenii de specializare de care se ocupă (de exemplu, utilizarea tehnologiei).

Secția Dezvoltare operațională și asistență pentru fluxul de lucru

Secția Dezvoltare operațională și asistență pentru fluxul de lucru are mai multe subcomponente:

  • Capacitatea de Dezvoltare operațională, care se ocupă cu urmărirea tendințelor și inovațiilor din domeniul serviciilor lingvistice (instrumente, metode de lucru și servicii noi) și analizează modalitățile prin care Centrul își poate ajuta clienții să-și satisfacă nevoile de comunicare;
  • Echipa Gestionare corpus și terminologie, care furnizează și întreține resursele și instrumentele lingvistice specializate din domeniul terminologiei, documentelor de referință, memoriilor de traducere și traducerii automate;
  • Echipa Mărci UE și desene și modele industriale, care gestionează întregul proces de traducere a mărcilor UE și a desenelor și modelelor industriale;

Grupul interinstituțional IATE

Grupul interinstituțional IATE și coordonatorul EurTerm (platforma interinstituțională colaborativă pentru terminologi) sunt găzduite de Centru în numele partenerilor proiectului IATE