Image
IAMLADP

Centrul de Traduceri este activ și în cadrul forurilor internaționale. Instituția este membră a Reuniunii anuale internaționale cu privire la regimuri, documentație și publicații lingvistice (International Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publication – IAMLADP), cea mai mare rețea a administratorilor de organizații internaționale care angajează furnizori de servicii lingvistice și de interpretariat de conferință (în principal traducători și interpreți). IAMLADP este prezidată de Organizația Națiunilor Unite și reprezintă o comunitate de aproximativ 10 000 de profesioniști din domeniul lingvistic.

Obiectivul general al IAMLADP este acela de a crește eficiența, calitatea și raportul cost-eficacitate ale serviciilor lingvistice, editoriale și de conferință din cadrul fiecărei organizații participante, oferind persoanelor aflate la conducerea acestora un forum unic în care pot să facă schimb de informații, să își împărtășească experiențele cu privire la politici și practici, să aducă laolaltă resurse pentru sarcinile de interes comun și să promoveze formarea și schimburile de personal.

În ultimii ani, Centrul de Traduceri a creat o serie de inițiative comune de formare destinate comunității IAMLADP și le-a pus la dispoziția sutelor de traducători ai organizațiilor membre IAMLADP.