PONAD 25 LAT W SŁUŻBIE WIELOJĘZYCZNOŚCI

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej jest agencją Unii Europejskiej. Zostało utworzone w 1994 r. w Luksemburgu i zajmuje się głównie świadczeniem usług tłumaczeniowych i powiązanych usług językowych na rzecz innych agencji zdecentralizowanych UE. Może również pomagać instytucjom i organom UE mającym swoje służby tłumaczeniowe, gdy te są bardzo obciążone pracą lub w przypadku konkretnych projektów. Centrum wykonuje tłumaczenia dla prawie 70 klientów. Na koniec 2020 r. zatrudniało łącznie 220 pracowników, w tym urzędników, personel zatrudniony na czas określony i personel kontraktowy. WIĘCEJ INFORMACJI  

Flaga UE

 

Agencje UE

Nasze usługi

Nasi partnerzy

14 064 106

przetłumaczonych stron od 1995 r.

21 599 277

przetłumaczonych znaków towarowych UE i wzorów wspólnotowych od 1995 r.

838

par językowych

EU AI Talk insights: exploring the potential of AI in the EU Agencies

Banner

As Artificial Intelligence (AI) continues to evolve, the emergence of Generative AI and Large Language Models (LLMs) offers transformative opportunities for the EU public sector. The EU Agencies play a central role in adopting these innovative technologies responsibly, while also shaping the corresponding regulatory landscape.

IATE was invited to the Translating Europe Workshops

Banner IATE Tool Manager’s contribution to the Translating Europe Workshop

One of the Translating Europe Workshops (TEW) took place on 25 October, and was jointly organised by the European Commission and the University of Granada. This year’s theme was 'Translation nowadays and beyond: technological challenges and diversification of an ever-evolving profession'.

The Workshop covered topics ranging from translation specialisations and language technology to accessibility, and provided a comprehensive overview of the current state and future prospects of translation practices. 

Building institutional relationships to support multilingualism: the Director's visit to EFSA and eu-LISA

Banner

In October, the Translation Centre continued to strengthen its interagency collaboration through the visits of our Director, Ildikó Horváth, to the European Food Safety Authority (EFSA) and the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA).

Enhancing the synergy between the Translation Centre and other EU agencies: visiting ECHA and the EEA

Enhancing the synergy between the Translation Centre and other EU agencies: visiting ECHA and the EEA

As part of a sustained cooperation and a close inter-agency relationship, two meetings, two important meetings took place in September between the Translation Centre and two of its fellow EU agencies.

International Plain Language Day

International Plain Language Day banner

International Plain Language Day was established on 13 October by the founders of the Plain Language Association International (PLAIN), with the aim of increasing public awareness of the importance of plain language in effective communication.

Obecnie nie ma żadnych dostępnych ofert pracy.
Obecnie nie ma żadnych zaproszeń do składania ofert ani procedur negocjowanych.
Obecnie nie ma żadnych zaproszeń do składania ofert.
Obecnie nie ma żadnych procedur negocjowanych.
Brak wyników.