EU Agencies Network logo

Centrum Tłumaczeń jest członkiem Sieci Agencji UE. Agencje UE zostały utworzone przez państwa członkowskie i instytucje UE, aby świadczyć cenne usługi na rzecz przedsiębiorstw i obywateli, a także realizować określone zadania o charakterze prawnym, technicznym lub naukowym. Działania te wspierają przedsiębiorczość w całej Europie i oferują porady oparte na dowodach, które pomagają w kształtowaniu polityk i przepisów, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Agencje UE wnoszą wartość dodaną poprzez promowanie wymiany informacji i wiedzy oraz oferowanie usług technicznych w obszarach, które mają wpływ na życie 500 milionów mieszkańców Europy (źródło: Strona docelowa ekstranetu Sieci Agencji UE).