Redakcja tekstów źródłowych

Redakcję definiuje się jako sprawdzenie języka tekstu w celu upewnienia się, że jest on zgodny z zasadami gramatyki, interpunkcji i pisowni języka źródłowego. Redaktor poprawia błędy gramatyczne, interpunkcyjne i ortograficzne. Pracuje on w trybie śledzenia zmian, aby zmiany wprowadzone w tekście były widoczne. Jeżeli redaktor uzna, że jakość języka tekstu można poprawić pod względem jasności i zrozumiałości, dodaje komentarz do danego tekstu, proponując poprawę. Zadaniem redaktora nie jest identyfikowanie ani korygowanie błędów i problemów związanych z samą treścią tekstu. Jeżeli redaktor zauważy ewentualne problemy merytoryczne, zaznaczy je w tekście. Ocena zasadności wszystkich komentarzy i podjęcie odpowiednich działań należą do klienta. Redaktor nie wprowadza żadnych poprawek związanych z formatowaniem i układem tekstu.

Doradztwo językowe

Doradztwo językowe polega na analizie potrzeb językowych klienta w celu opracowania rozwiązań optymalizujących proces tłumaczeniowy. Mogą one obejmować tworzenie i utrzymywanie niestandardowych silników neuronowego tłumaczenia maszynowego, konfigurację i projektowanie określonych systemów przepływu pracy, wstępną edycję techniczną i językową oryginalnego materiału w celu poprawy jego jakości końcowej itp. Ponieważ nakład pracy w tego typu zleceniu zależy w dużej mierze od jego złożoności, zakres projektu jest zawsze określany w ścisłej współpracy z klientem.