Weryfikacja to sprawdzenie tłumaczenia w celu ustalenia, czy nadaje się ono do uzgodnionego celu, poprzez porównanie tekstu źródłowego i docelowego oraz dokonanie w razie potrzeby poprawek. Centrum oferuje weryfikację przetłumaczonych dokumentów. Jeżeli jednak w trakcie weryfikacji tłumacz uzna, że tłumaczenie zlecone do weryfikacji wymaga znacznego przeredagowania, Centrum może odrzucić zlecenie na weryfikację i zaproponować klientowi złożenie w zamian zamówienia na tłumaczenie.