Image
CdT Management Board

 

Centrum Tłumaczeń kieruje zarząd. Bieżące zadania Centrum wykonuje jego personel, w siedzibie w Luksemburgu i pod nadzorem dyrektora.

Zarząd składa się z przedstawicieli każdego z państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej oraz instytucji, organów, agencji i urzędów będących klientami Centrum.

W dniu 1 marca 2022 r.  Christos Ellinides, dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych w Komisji Europejskiej, został mianowany przewodniczącym zarządu.

CV przewodniczącego

Lista członków zarządu

Po otrzymaniu nominacji do zarządu członek musi złożyć deklarację interesów, zgodnie z polityką Centrum dotyczącą zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. Deklaracja ta ma na celu stwierdzenie istnienia potencjalnego lub faktycznego konfliktu interesów członka w związku z jego przynależnością do zarządu oraz umożliwienie Centrum podjęcia w razie potrzeby stosownych działań.

Polityka zapobiegania konfliktom interesów

W poniższej bazie można wyszukać CV i deklaracje interesów złożone przez członków zarządu:

Komisja Europejska

Merit-Ene Ilja
Członek
Marcus Angioni
Zastępca członka
Christos Ellinides
Chairman

Parlament Europejski

Valter Mavrič
Członek
Véronique Rosenkranz
Zastępca członka

Rada Unii Europejskiej

Katelijn Serlet
Członek
Andreea Ivanescu
Zastępca członka

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Thierry Lefèvre
Członek
Jurga Haenel
Zastępca członka

Europejski Bank Centralny

Rossana Villani
Członek

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Pilar Calvo Fuentes
Członek
Pawel Szuba
Zastępca członka

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Eleonora Di Nicolantonio
Członek
Florence Melaerts
Zastępca członka

Europejski Komitet Regionów

Eric Lavigne
Członek
Elena Bravo Casado
Zastępca członka

Europejski Bank Inwestycyjny

Maria Bühler
Członek
Thierry Fontenelle
Zastępca członka

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Marie-Pierre Darchy
Członek
Alessandro Del Bon
Zastępca członka

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

Niall McHale
Członek
Rieke Arndt
Zastępca członka

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Nicole Romain
Członek
Michail Beis
Zastępca członka

Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego

Patrick Hamilton
Członek

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa

Ingrida Taurina
Członek

Europejska Agencja Obrony

Gianluca Serra
Członek
David Peers
Zastępca członka

Europejska Agencja Leków

Alexios Skarlatos
Członek
Monica Buch Garcia
Zastępca członka

Europejska Agencja Chemikaliów

Shay O’Malley
Członek
John Wickham
Zastępca członka

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

Christos Georgiadis
Członek
Miguel Pereira
Zastępca członka

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Andrew Smith
Członek
Mónika Azaola
Zastępca członka

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

Dominika Lempicka-Fichter
Członek
Steven Dunlop
Zastępca członka

Europejska Agencja Środowiska

Katja Rosenbohm
Członek
Gülcin Karadeniz
Zastępca członka

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska

Merit-Ene Ilja
Członek

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury

Merit-Ene Ilja
Członek

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji

Merit-Ene Ilja
Członek

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP

Merit-Ene Ilja
Członek

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Merit-Ene Ilja
Członek

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych

Merit-Ene Ilja
Członek

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Anna Gigantino
Członek
Salvatore Ricotta
Zastępca członka

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

James Ramsey
Członek
Alessandra Fantini
Zastępca członka

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu

Anis Cassar
Członek
Stephen Rizzo
Zastępca członka

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Karen Aimard
Członek
Antje Daume
Zastępca członka

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania

Roeland Woldhuis
Członek
Maria Molina-Sierra
Zastępca członka

Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe

Giorgio Travaini
Członek

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych

Eszter Karoliny
Członek

Europejska Fundacja Kształcenia

Sofia Sakali
Członek
Cécile Beelaerts
Zastępca członka

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

Mary McCaughey
Członek
Ciara Burbridge
Zastępca członka

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Jane Shreckengost
Członek

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Rosemary de Sousa
Członek
Marie-Christine Ashby
Zastępca członka

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

Francesco Mattina
Członek

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Andrea di Carlo
Członek
Inge Buffolo
Zastępca członka

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania

Dietrich Neumann
Członek
Mirela Mladenova
Zastępca członka

Prokuratura Europejska

Olivier Ramsayer
Członek
Telemachos Telemachou
Zastępca członka

Austria

Ulrike Köhler
Członek

Belgia

Andy Detaille
Członek
Bernard Latour
Zastępca członka

Chorwacja

Marija Kaluđer
Członek
Tatjana Pantić Mikulić
Zastępca członka

Cypr

Natassa Avraamides-Haratsi
Członek
Demetris Hasikos
Zastępca członka

Dania

Yasmin Labeni Pedersen
Członek
Nadja Schou Lauridsen
Zastępca członka

Estonia

Mari Peetris
Członek

Finlandia

Eeva Kaunismaa
Członek

Francja

Natacha Ficarelli
Członek
Pierre-Louis Lobel
Zastępca członka

Grecja

Sofia Stamatelli
Członek
Styliani Kromlidou
Zastępca członka

Hiszpania

Alicia Cocero
Członek
Carlos Moreno
Zastępca członka

Irlandia

Philip Grant
Członek
Michael Williams
Zastępca członka

Litwa

Andrius Pauga
Członek
Aleksas Dambrauskas
Zastępca członka

Luksemburg

Jean Olinger
Członek
Nathalie Grignard
Zastępca członka

Malta

Julie Bonello
Członek
Donatienne Spiteri
Zastępca członka

Niderlandy

Wolfram Metz
Członek
Teresa Morris-Drew
Zastępca członka

Niemcy

Matthias Gruber
Członek
Roland Schmieger
Zastępca członka

Polska

Kinga Drożdżal
Członek
Justyna Cichowska
Zastępca członka

Portugalia

Carlos Duarte
Członek
Filipe Honrado
Zastępca członka

Rumunia

Mihai Constandache
Członek

Szwecja

Marie Van Dorrestein
Członek
Jeffrey Ganellen
Zastępca członka

Słowacja

Roman Suchý
Członek

Słowenia

Boštjan Zupančič
Członek
Jana Zidar Forte
Zastępca członka

Węgry

Endre Gáspár
Członek

Włochy

Filippo Ghersini
Członek

Łotwa

Māris Baltiņš
Członek
Arturs Krastiņš
Zastępca członka