Image
IAMLADP

Centrum Tłumaczeń działa również aktywnie na forach międzynarodowych. Uczestniczy w Corocznych Międzynarodowych Spotkaniach nt. Ustaleń Językowych, Dokumentacji i Publikacji (IAMLADP), dzięki czemu jest członkiem największej sieci podmiotów zarządzających międzynarodowymi organizacjami zatrudniającymi specjalistów konferencyjnych i językowych (głównie tłumaczy ustnych i pisemnych). IAMLADP, którym przewodniczy Organizacja Narodów Zjednoczonych, reprezentują społeczność około 10 tys. lingwistów.

Ogólnym celem IAMLADP jest zwiększenie wydajności, podnoszenie jakości i efektywności kosztowej usług konferencyjnych, językowych i wydawniczych każdej organizacji członkowskiej, poprzez stworzenie wspólnego forum, na którym przedstawiciele kierownictwa mogą wymieniać się informacjami i doświadczeniami w zakresie strategii i praktyk, łączyć zasoby w ramach realizacji zadań będących ich wspólnym przedmiotem zainteresowania oraz promować szkolenia i wymiany personelu.

Centrum Tłumaczeń podjęło szereg wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych na rzecz społeczności IAMLADP, z których w ciągu ostatnich kilku lat skorzystały setki tłumaczy z organizacji stowarzyszonych.