Oprichtingsverordening

De verordening tot oprichting van het Vertaalbureau werd in november 1994 aangenomen door de Raad van de Europese Unie en is sindsdien twee keer herzien. In 1995 werden de activiteiten van het Vertaalbureau uitgebreid naar instellingen en organen met een eigen vertaaldienst en kreeg de interinstitutionele samenwerking op vertaalgebied een boost. In 2003 werd de verordening nogmaals herzien, deze keer om een aantal bepalingen ervan in overeenstemming te brengen met de verordening van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

Geconsolideerde tekst: Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

VERORDENING (EG) Nr. 1645/2003 VAN DE RAAD

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268