Het personeelscomité is een statutair comité dat de belangen van het personeel behartigt bij de leiding van het Vertaalbureau en het contact onderhoudt tussen de organisatie en haar personeel.

Door zijn functie als spreekbuis voor het personeel draagt het comité bij tot de goede werking van het Vertaalbureau. Het comité werkt zowel op algemeen niveau door de belangen van het personeel als geheel te verdedigen, als op individueel niveau door hulp te bieden aan personeelsleden die problemen ondervinden in hun werk. Het comité wordt gekozen door het personeel voor een termijn van drie jaar en bestaat uit vijf leden en vijf plaatsvervangers. De voornaamste taken van het comité zijn:

  • advies geven over administratieve en personeelsaangelegenheden (algemene uitvoeringsbepalingen, personeelsbeleidsplan enz.);
  • via vertegenwoordigers aanwezig zijn bij selectieprocedures voor nieuwe personeelsleden voor het Vertaalbureau;
  • suggesties indienen met betrekking tot de organisatie en de werking van het Vertaalbureau en voorstellen doen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden of de algemene levensomstandigheden van het personeel;
  • actief deelnemen aan besprekingen over personeelsbeleid in het algemeen via de vergadering van de personeelscomités van de agentschappen (AASC);
  • deelnemen aan de organen van sociale aard die het Vertaalbureau voor zijn personeel heeft opgezet, zoals het Interinstitutioneel Comité voor sociale activiteiten.